Podziękowania i nagrody

Wykaz odznaczeń i wyróżnień przyznanych Prezes Fundacji - Sylwi Karłowskiej:

- KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI w  2014 roku. Order Odrodzenia Polski ustanowiony w 1921 r.  to drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

- osobiste podziękowanie od Marszałka Senatu R.P. z dnia 16.03.2010.

- od 10-ciu lat co roku otrzymuję podziękowanie od Sejmu Republiki Litewskiej za długoletnie, znaczne, pełnowartościowe, humanitarne wsparcie Wileńskiej Szkoły Vilnios.

- w grudniu 2005 roku "BURSZTYNOWY MIECZYK" przyznawany przez wojewodę pomorskiego znanym i uznanym społecznikom województwa.

- we wrześniu 2005 roku srebrną "ODZNAKĘ - ZASŁUŻONY DLA LITWY" wręczaną przez ministra edukacji Litwy za wieloletnią, stałą, wydajną pomoc sierocińcom litewskim.

- order "ECCE HOMO" W czerwcu 2005 roku przyznawany przez kapitułę na Wawelu w Krakowie za bezinteresowną , wytrwałą pracę na rzecz potrzebujących. Order ten otrzymali m.i. Papież Jan Paweł II, panie Dymna i Ochojska, pan Owsiak i kilkadziesiąt osób znanych z pracy społecznej w kraju i za granicą.

- "NIESTRUDZENI" w 2004 roku. Wyróżnienie ogólnopolskie przyznawane przez krajowy wolontariat za stałą wieloletnią, pracę społecznna na rzecz potrzebujących

- a także bardzo wiele podziękowań z sierocińców litewskich, od osób prywatnych, wiele artykułów prasowych, a nade wszystko podziękowań od dzieci z sierocińców.