O nas

Celem działalności Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom pochodzenia polskiego z litewskich domów dziecka, a w szczególności:  


Organizowanie corocznego wypoczynku w naszym kraju dla dzieci pochodzenia polskiego z domów dziecka w Wilnie, Nowej Wilejce i Solecznikach. Dzieci spędzają w Polsce do czterech miesięcy w roku (dwa-trzy miesiące letnich wakacji oraz dwa dwutygodniowe pobyty w Boże Narodzenie i Wielkanoc), wypoczywając w rodzinach polskich opiekunów (wolontariuszy fundacji) lub na zorganizowanych przez nas koloniach.

- Wsparcie materialne dzieci z powyższych domów dziecka -  zakup ubrań, obuwia, lekarstw, pomocy szkolnych, środków czystości itp. Jedną z wielu prowadzonych przez nas akcji jest coroczny jesienny transport z pomocą humanitarną do wybranych sierocińców. Przywozimy dzieciom obuwie i odzież zimową, pomoce szkolne, w pełni wyposażone tornistry dla "pierwszaków" i przedszkolaków a także środki czystości, bieliznę, słodycze. 

-  Organizowanie i finansowanie leczenia dzieci chorych - zwłaszcza na gruźlicę. Do tej pory wyleczono: w 2002 roku 23 dzieci, w 2003 roku - 21, w 2004 - 19. W czasie pobytu dzieci na koloniach organizowanych przez nas, leczymy dzieci stomatologicznie, okulistycznie, a w miarę potrzeb kierujemy dzieci do szpitali. 


- Wspieranie i ułatwianie adopcji dzieci do polskich rodzin (obecnie zawieszone na życzenie Litwy)


- Ułatwianie dzieciom kontynuowania nauki w Polsce - stypendia naukowe. 


Fundacja nasza współpracuje z innymi fundacjami o podobnym profilu zadań. Fundusze dla naszej działalności pochodzą od Darczyńców. Wiele pomaga nam ofiarność naszych sympatyków, którzy odpisują od swojego podatku 1 % na rzecz naszej fundacji.

Ogromną pomoc świadczy nam Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP oraz Biuro Polonijne Kancelarii senatu R.P., dzięki częściowemu finansowaniu kolonii latem i opłat za autokary przywożące dzieci. 

Zupełnie nieoceniona jest wspaniała postawa naszych Rodzin - polskich opiekunów goszczących dzieci trzy razy w roku. Rodziny, głównie z Pomorza, ale i z całej Polski goszczą dzieci podczas świąt  i wakacji, odżywiają je, ubierają, leczą, edukują, uczą polskiego, a przede wszystkim okazują im serce i pokazują, że rodzina może kochać i żyć normalnie, bez alkoholu, przemocy, z czym dzieci te spotykały się w domach na co dzień. 

Nasze dzieło pomocy jest starsze od Fundacji, jego pomysłodawczynią, organizatorką i niestrudzoną propagatorką jest Sylwia Karłowska - obecnie Prezes Fundacji. Bez Jej osobistego zaangażowania i ogromnej wieloletniej pracy dzieło na pewno by nie powstało. Prezes Fundacji Sylwia Karłowska cały czas ma nadzieję, iż zjawi się ktoś, kto będzie mógł przejąć choć część obowiązków związanych z prowadzeniem naszej Fundacji. Nam już często sił brakuje, by podołać wszystkim zadaniom, tak, by widać było, że Fundacja żyje, działa i pomaga dzieciom.